Потаниха авылындагы чиркәү

Потаниха авылындагы чиркәү

1738 нче елда Потаниха авылында барокко стилендә чиркәү төзелә. Чиркәүне шул елларда Казанда сукно мануфактурасы, күн заводы тоткан эшмәкәр Иван Афанасьевич Михляев төзетә. Соңрак, 1766 нчы елда чиркәү янына Казан сәүдәгәре Анисим Сатирнин акчасына храм төзелә.